KÄÄPIÖPINSERI
miniature pinscher


SKORPIKO'S MIN F

s. 04.10.2021

C.I.B. POHJ MVA FI MVA DK MVA SE MVA NO MVA
EE MVA LV MVA LT MVA RU MVA BALT MVA RU JMVA LT JMVA LV JMVA EE JMVA
BALT JMVA HeJW-15 HeW-15 TLNW-16 EEV-17 LVV-17 RIGAW-17 HeW-17 PMV-17
LTV-18 TLNW-18 V-18 LTV-19 ATV-19 LTV-20 EEV-20
A'DREAMS BLACK WINNER JR
ARYATAN'S BLACK VALENTINA

1u b&t , 4n b&t


SKORPIKO'S MIN FUTURE WINNER

SKORPIKO'S MIN FINNISH STYLE

SKORPIKO'S MIN FOREVER

SKORPIKO'S MIN FANYA

SKORPIKO'S MIN FIORE